SPiRZ

ZEGARMISTRZOWSKA jest członkiem Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa – SPiRZ. Stowarzyszenie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom stawianym od wielu lat przez środowiska pasjonatów, polskich zegarmistrzów, kolekcjonerów zegarów i zegarków. Zajmujemy się między innymi ratowaniem polskiej spuścizny w postaci, wspaniale prosperujących niegdyś zakładów zegarmistrzowskich oraz fabryk, które były odpowiedzialne za produkcję mechanizmów precyzyjnych. Wspólnie, przy wielkim zaangażowaniu sił i czasu, staramy się odzyskać zagubione dokumentacje techniczne, odszukać wyprzedane niegdyś narzędzia oraz maszyny.

Szczególny nacisk pragniemy położyć na odbudowanie w Polsce systemu kształcenia młodzieży oraz kadry dydaktycznej. W niedalekiej przyszłości, efektem wspólnych starań może stać fakt ujednolicenia takiego szkolenia oraz właściwego doboru i selekcji wśród młodzieży zainteresowanej szkolnictwem zawodowym. Zajmujemy się również popularyzowaniem sztuki zegarmistrzowskiej oraz kreowaniem możliwości nauki tego pięknego zawodu w systemie „adult education” poprzez różnego rodzaju kursy oraz praktyki zawodowe.

SPiRZ jest również organizatorem corocznego festiwalu zegarków It’s All About Watches – https://festiwalzegarkow.pl/

http://www.spirz.pl/